Hur fungerar det?

Det är enkelt:

  1. Vid beställning av licens kommer det att mailas ut en licensnyckel till den mailadress du angivit.
  2. Licensnyckeln kan du sedan aktivera när du vill inom 365 dagar efter lagd beställning.
  3. Från och med att aktivering skett är varje licens brukbar i till exempel 1, 10, 60 eller 365 dagar, beroende på vilken licens du beställt.
  4. Under licenstiden kan du logga in och ut hur många gånger du vill och givetvis kommer utbildningen ihåg var du senast slutade.
  5. Du kan göra det avslutande kunskapstestet till dess att du klarar det och så länge som licenstiden är giltig.
  6. Vid godkänt resultat på det avslutande kunskapstestet kan du ladda ner och skriva ut ett personligt diplom. Tänk på att du måste göra detta innan licenstiden löper ut.