Köpvillkor

Jag är införstådd med att mitt köp avser en digital utbildningsprodukt som endast tillhandahålls mig via BQualified Education Sweden AB:s webbportal efter inloggning. Jag samtycker till att leverans sker på detta sätt och accepterar att någon ångerrätt inte gäller för avtalet jämlikt
kap 2 § 11 p. 11 i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.